Leasing

Leasing operacyjny oraz jego korzyści finansowe

Przedsiębiorca decydując się na leasing dostaje do wyboru dwie opcje, które dzielą się na leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Wybór formy leasingu zależy wyłącznie od nas samych oraz od tego jaką działalność/rodzaj przedsiębiorstwa prowadzimy i która forma będzie dla nas bardziej korzystna. Sam leasing staje się coraz bardziej popularną opcją wyboru zakupu urządzeń lub form transportu dla danej firmy – co nie powinno wzbudzać zaskoczenia, bowiem ten sposób finansowania przedstawia bardzo dużo korzyści dla przedsiębiorców, a przede wszystkim korzyści, które związane są z odliczeniami finansowymi.

Leasing operacyjny jest formą umowy, w którym jego przedmiot zaliczany jest do części majątkowych leasingodawcy (może to być przykładowo firma leasingowa). Zatem obowiązkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych musi zająć się właśnie leasingodawca. Korzystający z przedmiotu umowy jako koszty uzyskania przychodu wypłaca raty leasingowe – do których dochodzi podatek VAT, a także opłata wstępna. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu z którego korzystał.

Decydując się na leasing możemy wyróżnić dwa główne pozytywy zachęcające nas do niego:

  • Leasing zdobyć można o wiele szybciej i łatwiej niż standardowy kredyt inwestycyjny w banku. Procedura jest uproszczona i skrócona do minimum oraz konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia jest w leasingu nieobowiązkowa. Opcja ta sprzyja przede wszystkim małym oraz średnim firmom.
  • Zmiana prawa, która niedawno miała miejsce w naszym kraju daje nam zabezpieczenie w postaci możliwości przekazania zobowiązań leasingowych na innego przedsiębiorcę – w co wlicza się również prawo do odpisów podatkowych – w momencie, gdy leasingobiorca straci płynność finansową. Dzięki temu ryzyko wiążące się z decyzją finansowania w taki sposób jest niewielkie.

Jakie płyną jednak korzyści finansowe z leasingu operacyjnego i czy w ogóle takowe są?  Leasing operacyjny jest zdecydowanie lepszą formą finansowania, niż leasing finansowy szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców – jest to forma dużo bardziej korzystna, jeśli staramy się o niższe koszty początkowe. Koszty te są początkowo niższe ze względu na dużo słabsze i mniejsze zaangażowanie kapitału własnego. Poprzez to na rynku polskim znacznie większą część stanowią formy umowy leasingu operacyjnego – innym czynnikiem tego zjawiska może być to, iż w przypadku leasingu finansowego cały podatek VAT należy od razu uiścić z góry. Jeżeli przewidujemy, że czas użytkowania danego przedmiotu nie będzie długim okresem to również powinniśmy zdecydować się na leasing operacyjny. Tak więc leasing operacyjny korzyści finansowe z niego płynące są ogromne.