Pozosałe

Dlaczego warto rozważyć faktoring jako alternatywę dla kredytu bankowego?

Faktoring i kredyt bankowy to dwie popularne formy finansowania dla firm. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna rozważać jednak faktoring jako alternatywę dla tradycyjnych kredytów bankowych. Faktoring oferuje szereg korzyści, które mogą przewyższać te dostępne przy kredytach, zwłaszcza jeśli chodzi o elastyczność i szybkość uzyskania potrzebnych środków finansowych. Dzięki niemu możemy spieniężyć własne należności i uzyskać gotówkę bez brania kredytu w banku, który musimy zwracać. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego warto rozważyć faktoring jako alternatywę dla kredytu bankowego i jakie są główne różnice między tymi dwoma formami finansowania.

Elastyczność finansowa

Jedną z głównych zalet faktoringu jest jego elastyczność finansowa. W przeciwieństwie do kredytów bankowych, które często wymagają ustanowienia zabezpieczeń oraz spełnienia określonych warunków, faktoring opiera się na sprzedaży należności firmowych takich jak faktury. Dzięki temu firma może uzyskać natychmiastową gotówkę bez konieczności angażowania swoich aktywów jako zabezpieczenia.

Elastyczność faktoringu pozwala firmom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych oraz podejmować szybkie decyzje inwestycyjne. Firma może korzystać z faktoringu w zależności od swoich aktualnych potrzeb finansowych, sprzedając tylko te faktury, które chce zrealizować, bez konieczności korzystania z całej linii kredytowej, jak w przypadku kredytów bankowych.

Szybkość uzyskania środków

Jednym z głównych czynników, które skłaniają firmy do wyboru faktoringu, jest szybkość uzyskania potrzebnych środków finansowych. W przypadku kredytów bankowych proces aplikacji i uzyskania kredytu może być czasochłonny i skomplikowany, wymagając dostarczenia wielu dokumentów oraz przejścia przez szereg procedur.

W przeciwieństwie do tego faktoring oferuje natychmiastową gotówkę w zamian za sprzedaż należności. Proces ten jest zazwyczaj szybki i sprawnie przeprowadzany, co pozwala firmie uzyskać potrzebne środki finansowe w krótkim czasie. Dla firm które potrzebują szybkiego wsparcia finansowego, faktoring jest atrakcyjną opcją, umożliwiającą szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Może to dawać konkretne zyski finansowe, wiarygodność czy możliwość wejścia w atrakcyjne biznesy.

Brak zobowiązań i ograniczeń

  • Inną istotną różnicą między faktoringiem a kredytem bankowym jest brak zobowiązań i ograniczeń związanych z korzystaniem z faktoringu. W przypadku kredytów bankowych firma musi regularnie spłacać odsetki oraz kapitał, co może wpływać na jej płynność finansową i ograniczać jej możliwości inwestycyjne.
  • Faktoring nie wiąże się z żadnymi stałymi zobowiązaniami finansowymi ani ograniczeniami co do sposobu wykorzystania uzyskanych środków. Firma może swobodnie sprzedawać swoje faktury w zależności od swoich aktualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy potrzebuje pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych czy też na rozwój biznesu. Dzięki temu faktoring daje firmom większą swobodę finansową i umożliwia im lepsze zarządzanie swoimi przepływami pieniężnymi – bez odsetek.

Optymalizacja zarządzania finansami

Wraz z elastycznością i szybkością faktoringu oraz brakiem zobowiązań i ograniczeń związanych z korzystaniem z tej formy finansowania, pojawia się również możliwość optymalizacji zarządzania finansami firmy. Dzięki faktoringowi firma może lepiej wykorzystać swoje zasoby finansowe, inwestując je w obszary działalności, które przynoszą największe korzyści i generują najlepsze wyniki.

Faktoring umożliwia firmie szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz szybsze reagowanie na pojawiające się możliwości biznesowe. Dzięki temu firma może efektywniej wykorzystać swoje środki finansowe i osiągać lepsze wyniki zarówno w krótkim jak i długim okresie.

W rezultacie firma może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku oraz osiągać lepsze wyniki finansowe, co przyczynia się do jej długoterminowego sukcesu i wzrostu. 

Wysokość uzyskanych środków

Ważnym aspektem jest też wysokość uzyskanych środków. Kredyty bankowe często pozwalają na uzyskanie znacznie większych kwot niż faktoring, ze względu na to, że ich wielkość jest ustalana na podstawie zdolności kredytowej klienta. Faktoring ma swoje ograniczenia, oferując środki do maksymalnej sumy zobowiązań, co stanowi zarówno zaletę jak i ograniczenie. Biorąc jednak pod uwagę zdolność kredytową, trudno stwierdzić, że kredyt daje większą sumę pożyczki, gdyż firma może mieć np. więcej wystawionych faktur niż zdolności kredytowej.

Przykładem renomowanej firmy faktoringowej jest PragmaGo, która oferuje różne rodzaje faktoringu, pomoc specjalistów oraz szybkość i elastyczność działania, a ofertę marki można sprawdzić na https://pragmago.pl/. Jeśli więc faktoring zaciekawił Was jako alternatywa dla kredytu bankowego, zdecydowanie warto spróbować tej opcji pozyskiwania środków dla firmy!